This image has an empty alt attribute; its file name is Innovation-1.png

Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089-6130-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: Ес Би Ес Дизайн ЕООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.10.2021 г.
Край: 21.01.2022 г.