Тръжна документация

Тръжна документация за избор на изпълнител във връзка с изпълнението на проект по Договор №BG16RFOP002-2.040-0184-C01.

Тръжната документация е представена връзка с избор на изпълнител с публична покана по процедура с предмет: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. CNC 5-осен фрезови и пробивен център, с автоматична смяна на инструментите по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0184-C01 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040- Подобряване на производствения капацитет в МСП.

#1 Приложение 3.2 – Публична покана_PMS 160 – ЕС БИ ЕС дизайн
#2 Приложение 3.3 – Изисквания за оферти_PMS 160
#3 Приложение 3.4_Оферта_PMS 160 – ЕС БИ ЕС Дизайн
#4 Приложение 3.6_Методика за оценка 160 – ЕС БИ ЕС Дизайн
#5 Приложение 3.7_Декларация_ZUSESIF_PMS 160_2019
#6 Проект на договор_ЕС БИ ЕС ДИЗАЙН
#7 Техническа спецификация – Ес Би Ес Дизайн

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *